Erittäin runsaspuustoinen (yli 300 m3/ha) ja myös luontoarvoja sisältävä metsätila Salon keskustaajaman kupeessa.

Myynnissä 4,11 hehtaarin poikkeuksellisen runsaspuustoinen metsätila Salossa, Pahkavuoren kylässä, Maaluntien tuntumassa.  Tilan pinta-alasta noin 93 % on järeää uudistuskypsää puustoa. Loppu 7 % on varttunutta kasvatusmetsää. Tilalta löytyy myös luontoarvoja, jotka tuovat oman mausteensa tilan arvostukseen. Tutustu ladattaviin tiedostoihin ja käy myös maastossa. Kohteen rajoja on merkitty oransseilla "Metsätilat.fi" nauhoilla suuntaa antavasti (kaikkien rajamerkkien löydettävyyttä ei ole varmistettu).

Lähtöhinta 53 300 €. Kohde myydään tarjousten perusteella. Välittäjä vastaanottaa kirjallisia (myös sähköposti) tarjouksia maanantaihin 15.11.2021 klo 23.59 saakka. Huomaa "Tee tarjous tästä kohteesta" painike, josta saat helposti lähetettyä tarjouksen välittäjälle.  Aikarajallinen tarjousmenettely, saapuneita tarjouksia ei käsitellä ennen tarjousten jättöajan päättymistä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tila yleiskaava-alueella: virkistys- ja ulkoilualuetta, metsätalousvaltaista aluetta sekä arvokasta liito-orava-aluetta. Katso liitetiedostot ja tutustu kaava-asiakirjoihin salon kaupungin karttapalvelussa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite. Mahdollinen liito-oravan esiintymisalue. Yleiskaavan mukaiset rajoitteet (katso liitetiedostot).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso liitetiedostot. Tieoikeus on olemassa. Tiemaksuja ei ole ollut.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Soranotto-oikeus kirjattu käyttöoikeutena.