Suurehko ja hyväpuustoinen tila valtion asfaltin varresta.

Hyväpohjainen tila hyvällä sijainnilla. Järeitä tukkipuustoja heti uudistettavaksi. Taimikot ovat hyvin perustettuja ja saaneet kasvaa ilman ongelmia. Suuri osa lähestyy jo kuitupuuvaihetta.

Määräalojen lohkominen perinnönjaon loppuun saattamiseksi on vielä tekemättä, josta ostajalle pieni lohkomiskulu.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rajoittuu valtiontiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 790-489-878-3 Ylisen myllyn tontti 2) Yhteinen maa-alue 790-489-878-4 Juottopaikat 3) Yhteinen maa-alue 790-492-878-1 YHT.VESIJÄTTÖ 4) Yhteinen maa-alue 790-492-878-2 TURVEPEHKUPALSTA 5) Yhteinen vesialue 790-876-6-2 Putajan osakaskunta