Käytössä oleva kalliomurskeenottoalue lähellä Sastamalan keskustaa.

Huhtaniituntien varressa Tyrväänkylän Näntölässä käytössä oleva kiviaineksen ottoalue. Etäisyys Vammalan torille alle 10 km. Ottolupa 415 000 m3, josta pieni osa on käytetty. Lupa on myönnetty 15.9.2015 kymmeneksi vuodeksi eli nykyisen luvan mukaista ottamisaikaa on vielä runsas neljä vuotta. Jatkoluvan saaminen on suhteellisen yksinkertaista.

Alueella riittää kalliota suurempiinkin ottomääriin ja kiinteistön lähellä on lisää kallioaluetta. Kiviaines on tutkittua ja hyvälaatuista. Siitä tulee hyvälaatuinen murske, joka ei esim. muodosta teräviä piikkejä.

Alueen toiminta on saatu käyntiin niin, että varastoinnille on tilaa ja järjestelyt muutenkin toimivat. Alueella on jonkin verran valmista eri karkeuksiin tehtyä kiviainesta. Sen liittämisestä kauppaan tai myyjän käyttöön jäämisestä neuvotellaan erikseen.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tieoikeus pohjoisen puolen metsätilalle tilan länsirajalla.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Valmiita kiinnityksiä, jotka siirtyvät kaupassa ostajalle ja ovat käytettävissä ostajan vakuutena.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Huhtaniituntietä Tyrväänkyläntielle ja edelleen VT 12

Osuus yhteisiin Ei ole