Kohde sijaitsee Sastamalan Kiikassa Hirvisuonmaassa Metsäaholan metsätien varressa. Määräala koostuu eri-ikäisistä kasvatusmetsistä, yli puolet pinta-alasta on taimikkoa. Pääosa puustosta on mäntyä. Hyvällä sijainnila oleva metsälö soveltuu mainiosti metsäsijoittamiseen.

Kohde sijaitsee Sastamalan Kiikassa Hirvisuonmaassa Metsäaholan metsätien varressa. Määräala koostuu eri-ikäisistä kasvatusmetsistä, yli puolet pinta-alasta on taimikkoa. Puuston määrä on tila-arvion mukaan noin 800 kiintokuutiota ja arvo odotusarvoineen on noin 27.000,- euroa. Pääosa puustosta on mäntyä. Hyvällä sijainnila oleva metsälö soveltuu mainiosti metsäsijoittamiseen.

Määräala myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset määräalasta jätetään kiinteistövälittäjälle 2.6.2019 klo 18.00 mennessä.

Myyjät hyväksyvät tai hylkäävät tehdyt tarjoukset.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Metsäaholan metsätie rasittaa määräalaa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräalalle on hyvä tieyhteys.

Osuus yhteisiin Ei ole