Sastamalan Kiikassa sijaitseva metsälö koostuu kahdesta määräalasta, jotka muodostuvat kolmesta palstasta. Metsänhoidollisesti hyvässä kunnossa olevan metsälön tieolosuhteet ovat hyvät. Kohde rajoittuu Keikyäntiehen sekä Ruoskakiven yksityistiehen. Määräalaan tilasta Suutari 4:35 kuuluu noin 110 metriä Kokemäenjoen rantaa. Sekapuustoisesta metsälöstä löytyy lähes kaikkia metsän kehitysvaiheita. Erinomainen kohde metsäsijoittamiseen!

Sastamalan Kiikassa, Kilpijoen kylässä, sijaitseva metsälö koostuu kahdesta määräalasta, jotka koostuvat kolmesta palstasta. Metsänhoidollisesti hyvässä kunnossa olevan metsälön tieolosuhteet ovat hyvät. Kohde rajoittuu Keikyäntiehen sekä Ruoskakiven yksityistiehen. Sekapuustoisesta metsälöstä löytyy lähes kaikkia metsän kehitysvaiheita. Pääosa metsälöstä on varttunutta kasvatusmetsää. Puuston määrä on tila-arvion mukaan noin 3500 kiintokuutiota ja puuston arvo odotusarvoineen on noin 140.000,- euroa. Taimikoiden arvo on noin seitsemän tuhatta euroa. Määräalaan tilasta Suutari 4:35 kuuluu Kokemäenjoen rantaa noin 110 metriä. Määräala sijaitsee osittain ranta-asemakaavan alueella, määräalalla ei ole rantarakentamisoikeutta. Metsälöä rasittaa metsästysvuokrasopimus, joka on voimassa 8.4.2036. Erinomainen kohde metsäsijoittamiseen!

Määräalat myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle 31.10.2021 klo 18.00 mennessä.

Myyjät hyväksyvät tai hylkäävät tehdyt tarjoukset.

Kaava Ranta-asemakaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Määräaloilla ei ole kaavan mukaista rantarakentamisoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Metsälöä rasittaa metsästysvuokrasopimus, joka on voimassa 8.4.2036. Naapuritilojen tieoikeudet rasittavat ,määräaloja.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräaloille on hyvät tieoikeudet.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin siirtyvät ostajalle määräalojen pinta-alojen suhteessa emätilojen pinta-alaan.