Hyväpuustoinen metsätila kantavilla pohjilla. Hyvä sijoituskohde, jossa kuitenkin pääsee harjoittamaan metsätaloutta vaikka heti!

Kovapuustoinen metsätila (keskipuusto noin 160 m3/ha), Sastamalassa, entisen Mouhijärven alueella, Hyynilän suunnalla.

Kohteen arvioitu kokonaispuusto 1594m3, josta tukkipuun osuus 805 m3. Pinta-ala 9,75 ha. Tie perille.

Metsät pääosin uudistuskypsää (04) ja varttunutta (03) kehitysluokkaa. Pääosa metsäpohjasta mustikkatyypin kasvupohjaa. Kantavat maastot.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. Kiinteistörekisteriote. Tiemaksu tilan osalta ollut noin 40€/3 vuotta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen maa-alue 790-511-878-5 Sorapalsta Yhteinen vesialue 790-876-5-1, Kirkkojärven osakaskunta