Tässä asiallinen sijoitusmetsä, jossa hakkuu- ja hoitotyöt tehty ajallaan. Hyvät kulkuyhteydet. Metsäautotie kulkee palstan halki. Tällä tilalla et kompastu pikkukiviin!

Tilan puustot ovat pääosin nuoria ja hyvin hoidettuja, heti hakattavaa ei ole paljon. Tie ja maaston kulkukelpoisuus ovat hyvät!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vasiannevan metsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen maa-alue 790-506-878-3 Jakokunnan yht. venevalkama