Sastamalan Mouhijärvellä, noin 2,5 km Uotsolan taajamasta mielenkiintoinen pikkutila.

Noin 5,0 hehtaarin rantatila, joka on pääosin entistä peltoa. Osin avointa - osin ojiin syntynyttä puustoa. Tilan keskiosassa noin 1,5 hehtaarin lehtipuuvaltainen kuvio. Omistaja pidättää noin 0,55 hehtaarin määräalan tilan itäpäässä mökkitontin yhteydessä.

Mainio metsähoitoharrastuksen kohde. Hoida ja harvenna olemassa olevaa puustoa ja perusta uudet taimikot sitä tarvitseville osille haluamillasi puulajeilla. Käytännön hiilensidontaa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus myyjälle jäävän määräalan kautta Uitontielle.

Osuus yhteisiin Ei ole