Metsätila sijaitsee Sastamalan Kiikassa Kiimajärven kylässä. Ritasuon metsätie päättyy tilalle. Kartta tilan tieoikeuksista on liitteessä. Tilalla on uudistuskypsää metsää, varttunutta kasvatusmetsää ja taimikoita. Tila sopii mainiosti moniin metsän eri käyttömuotoihin metsänhoidosta virkistykseen sekä riistanhoitoon ja metsästykseen.

Metsätila sijaitsee Sastamalan Kiikassa Kiimajärven kylässä.  Tilalla on uudistuskypsää metsää, varttunutta kasvatusmetsää ja taimikoita. Puusto on mäntyvaltainen. Puuston arvo odotusarvoineen noin 73.000,- euroa ja puuston määrä on noin 2500 kiintokuutiota. Taimikoiden arvo on noin 10.000,- euroa. Ritasuon metsätie päättyy tilalle. Kartta tilan tieoikeuksista on liitteessä. Tila sopii mainiosti moniin metsän eri käyttömuotoihin metsänhoidosta virkistykseen sekä riistanhoitoon ja metsästykseen.

Tila myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle 16. elokuuta 2020 klo 18.00 mennessä.

Myyjä hyväksyy tai hylkää tehdyt tarjoukset.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Naapuritilojen tieoikeudet rasittavat tilaa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilalle on hyvä tieyhteys. Ritasuon metsäautotie päättyy tilalle.

Osuus yhteisiin Ei ole