Hyväpohjainen metsätila Kotajärventien molemmin puolin.

Järeytyviä tukkipuustoja ja taimikoita sisältävä tila. Rehevät, hyväkasvuiset maapohjat ja tien varressa ollaan. Hyväpuustoisen tilan takaosan läpi virtaa vetinen oja, joka mahdollistaa lammen kaivamisen jos haluaa kehittää tilaa vapaa-ajan käyttöön. Malleja löytyy tien varresta naapureista.

Pienet päätehakkuukuviot lähellä tietä heti hakattavissa. Takaosan puustot ovat kovassa kasvussa ja niitä kannattaa vielä hetki lihottaa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Tilalla on yksi kiinnitys, joka siirtyy lainoittamattomana ostajalle.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kotajärventie tilan läpi. Tilan tiemaksu n. 50 € vuodessa. Vuonna 2020 tiemaksua ei kerätty, ei ollut tarpeen tien ylläpidolle.

Osuus yhteisiin Ei ole