Suurehko yhtenäinen metsätila Mouhijärvellä Sastamalassa.

Monipuolinen tila, jonka maapohjat vaihtelevat äärirehevästä kitumaakallioon ja puuston ikäluokat taimikoista päätehakkuupuustoihin. Tilalla on myös hienon Pääjärven rantaa, mutta ei enää rakennusoikeutta.

Tutustu metsäarvion avulla tilaan ja lähde sen jälkeen maastoon.

Alueen tiet aurataan ystävänpäiväviikonloppuna.

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Ei rakennusoikeutta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiet palvelevat hyvin tilan käyttöä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 790-507-878-1 YHT.VESIJÄTTÖ 2) Yhteinen vesialue 790-509-876-3 Ahvenjärven vesialue 3) Yhteinen vesialue 790-876-7-0 YHT.VESIALUE 4) Yhteinen vesialue 790-876-27-1 Eskolan-Tervamäen osakaskunta