Reilun kokoinen tonttitila Sammaljoen varressa Pärnänmaassa.

Pientila 1,2 hehtaaria rakennettavaksi, metsitettäväksi, harrasteviljelyyn tai johonkin muuhun hyvään tarkoitukseen. Kluputie tilan poikki Klupukosken lähellä.

Tilalla on viljelemätöntä peltoheittoa sekä puustoista alaa. Puusto pääosin erilaista lehtipuuta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Rakentaminen poikkeamisluvalla. Tie estää joenrantaan rakentamisen.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kluputie tilan alueella.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kluputie

Osuus yhteisiin Ei ole