Määräala metsätilasta Savitaipaleella Karhulan kylässä. Määräalalla on pääosin nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää. Määräalalla on myös taimikkoa sekä yksi aukkokuvio. Määräalan sijainti on hyvä. Se rajoittuu Karhulantiehen ja Karhulantiestä lähtevä toinen tie menee määräalan toiseen päähän missä on kääntöpaikka. 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tee tarjous viimeistään 20.7.2021 mennessä.

KÄY TUTUSTUMASSA !

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Myyntikohteella ei ole kaava-aluetta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tiet. Katso tarkemmin kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myyjä hoitaa kiinnitysten poiston määräalalta.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Karhulantie. Katso tarkemmin kiinteistörekisteriote. Määräalan takaosaan menee tie omaa maata/rajaa pitkin. Tie lähtee Karhulantiestä ja sen loppuosassa on kääntöpaikka.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 739-405-876-1 Karhulan osakaskunta. Katso tarkemmin kiinteistörekisteriote.