PÄIVITYS: Purkukuntoiset rakennukset pihapiirineen poistetaan tältä myyntikohteelta. Tässä myytävä osa Koimäki tilasta jää kantatilaksi. Uusi raja tulee Nikulantiehen.  Koimäki tilan pinta-ala on nyt noin 2,6 ha ja se on pelkkää metsää. Muutos on päivitetty arvioon ja kuviokartalle.

Kahden tilan kokonaisuus Savitaipaleella. Molemmat tilat ovat puustoisia ja hakkuumahdollisuuksiakin löytyy mukavasti. Molempien tilojen läpi menee hyvät tiet.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tee tarjous viimeistään 20.6.2021 mennessä.

KANNATTAA KÄYDÄ TUTUSTUMASSA !

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Suikale: M-aluetta (metsätalous) pienellä alalla. Koimäki: M-aluetta (metsätalous) osalla tilaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tiet. Katso tarkemmin kiinteistörekisteriotteet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Suikale: Rautakoskentien osakas. Koimäki: Ei rekisteriin merkittyjä tieoikeuksia. Tilan läpi menevä Virmajärventie on yleinen tie. Talolle menevä pienempi tie on lähiasukkaiden käytössä. Sen osalta tiehoitokunnasta ei ole tietoa. Katso tarkemmin kiinteistörekisteriotteet.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Suikale: Yhteinen vesialue 739-876-3-0 Virmajärven osakaskunta Koimäki: Yhteinen vesialue 739-876-3-0 Virmajärven osakaskunta Katso tarkemmin kiinteistörekisteriotteet.