Kahden kohteen kokonaisuus, kokonainen kiinteistö Uustupa ja määräala kiinteistöstä Tiainen. Kohde sijaitsee Savitaipaleella Kirvesniemessä. Kiinteistöstä Tiainen jää myyjälle 5000 m2 rantatontti + siellä olevat rakennukset. Määräalan/tontin raja on merkitty tilan rajalle puupaaluilla + kuitunauhalla.  Muu osa tilasta kuuluu myytävään määräalaan. Valtaosa puustosta on varttunutta kasvatusmetsää sekä kuusen taimikkoa. Lisäksi on uudistuskypsää- sekä nuorta kasvatusmetsää. Metsät on hyvin hoidettu.

Määräalalla on vanha hirsinen talo. Kaavassa on merkintä, että rakennus tulee säilyttää alkuperäisenä. Rakennus on purkukuntoinen ja sille ei ole laskettu arvoa.

Tieyhteydet ovat hyvät.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tee tarjous viimeistään 1.2.2021 mennessä.

KÄY TUTUSTUMASSA !
 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kohteella m_aluetta (metsätalous). Vanha hirsinen rakennus: A/s, Kaavan tekohetkellä on ollut arvokas pihapiiri, joka pitäisi pyrkiä säilyttämään. Rakennusten purkaminen edellyttää purkamislupaa ja museon lausuntoa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tiet. Katso tarkemmin kiinteistörekisteriotteet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso tarkemmin kiinteistörekisteriotteet.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteiset vesialueet. Katso tarkemmin kiinteistörekisteriotteet.