Myytävänä Savonlinna Ahvensalmella noin 25 hehtaarin metsätilan määräala! 

Kohteen on puusto havupuuvaltaista ja ainespuun mitatta täyttävää puustoa noin 2424 m³, josta tukkia noin 37 prosenttia. Puuston laskennallinen kasvu on noin 5,1 m³/ha/vuosi.  Kohteen maapohjat ovat kantavia ja ravinteisuudeltaan pääosin lehtomaisia ja tuoreita kankaita tai vastaavia soita. Soiden osuus pinta-alasta on vain noin 14 prosenttia. 

Kohteen metsänhoidollinen tila on hyvä, eikä kohteella ole välitöntä taimikonhoito tai harvennustarvetta. Viimeisimmät uudistushakkuu alueet ovat uudistamatta ja niiden uudistamisvelvoite jää kohteen mahdolliselle ostajalle. Lisäksi kuviolla 21 (0,9 ha) täydennysistutus tarvetta (arviossa merkitty A0 kehitysluokkaan).  

Tilan halki kulkee hyvä metsäautotie, joka mahdollistaa tehokkaan puunkorjuun ja lyhyet lähikuljetusmatkan. 

Tilalla metsäautotien varressa on Stora Ensolle kuuluva latvusmassasta koostuva kasa, jonka Stora Enso hakettaa ja kuljettaa energiapuut pois muutaman vuoden sisällä. 

Tarjoukset pyydetään 22.11.2020 mennessä sivuston kautta tai postitse osoitteeseen: Mhy Etelä-Savo/Simo Ikäheimonen, Olavinkatu 23, 57130 Savonlinna. Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavamerkintä M (maa- ja metsätalousvaltainen alue)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2006-K13367) Ritoniemen yksityistie Tieoikeus /1 Leveys: 10 m

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2006-K13367) Ritoniemen yksityistie Leveys: 10 m, Tiemaksu vuosittain noin 130 euroa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 740-876-62-1 Oravin osakaskunta 2) Yhteinen maa-alue 740-878-1-0 Saari