Puuhapalsta omatoimiselle tekijälle läheltä Savonlinnan kaupunkia! 

Myytävänä Savonlinnan Kulennoisissa 6,3 hehtaarin metsätila, josta noin 5 hehtaaria on metsätalousmaata. Kohteen maapohjat ovat reheviä ja kasvupaikoiltaan tuoreita ja lehtomaisia kankaita tai vastaavia soita. Kohteella on kuusivaltaista puustoa noin 350 m³ (70m³/ha), josta tukkia noin 138 m³. Tilan pinta-alasta noin 1,9 hehtaaria on taimikoita, joissa on taimikonhoitotarvetta. Lisäksi kohteella on noin 0,7 hehtaaria vajaatuottoista aluetta.

Kohteen pinta-alasta noin 1,1 hehtaaria on maatalousmaata, mutta maatalousmaalle ei ole EU-tukioikeuksia.

Tila rajoittuu Hirsselän yksityistiehen ja kohteen tiemaksut ovat olleet vuosittain noin 25 euroa. 

 

Tarjoukset pyydetään 25.10.2020 mennessä sivuston kautta tai postitse osoitteeseen: Mhy Etelä-Savo/Simo Ikäheimonen, Olavinkatu 23, 57130 Savonlinna. Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2019-K9110) / Leveys: 3 m Hirsselän yksityistie, tiemaksut vuosittain noin 25 euroa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 740-597-876-2 Kulennoinen 4:1, 4:5, 4:9 2) Yhteinen vesialue 740-876-15-0 Kulennoinen 1-4, Turtianniemi 17-18 yht. rauh.piirit 3) Yhteinen vesialue 740-876-32-2 Enanniemen osakaskunta