Puruvedellä myytävänä kaksi yksityistä saarta ja runsaasti rakennusoikeutta! 

 

Kaarinmäki kiinteistö käsittää kaksi yksityistä saarta, Härtierän ja Kautta saaren, jotka sijaitsevat Puruveden Kaarinselän tuntumassa. Härtierä saaren pinta-ala on noin 1,2 hehtaaria ja Kautta saaren noin 16 hehtaaria. 

Kautta saaressa on yhteensä kuusi Huhtiselän rantakaavan mukaista rantarakennuspaikkaa, joilla kullakin on kaavan mukaan rakennusoikeutta 130 neliötä. Tarkemmat määräykset löytävät liitteenä olevasta kaavaotteesta. Tonteista neljä avautuu länteen ja kaksi on etelän suuntaan. Tontit ovat loivasti viettäviä ja maaperältään hyvin rakentamiseen soveltuvia. Etelään aukeavilla tonteilla kasvaa järeää mänty- ja kuusivaltaista puustoa ja ranta on kovapohjainen hiekkaranta. Länteen avautuvilla tonteilla kasvaa t1 kehitysluokan taimikkoa.  

 

Kiinteistöllä on runsaasti eri kehitysvaiheessa ole vaiheessa olevaa puustoa ja puuston kokonaismäärä joulukuussa 2020 laaditun metsäarvion perusteella on hieman vajaa 2000 m³. Maapohjat ovat kasvupaikoiltaan pääosin tuoretta ja lehtomaista kangasta.

 

Sovi esittelystä välittäjän kanssa! Kohde myydään ilman tarjousaikaa.

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Ranta-asemakaava ja Puruveden osayleiskaava

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

6 kappaletta kaavan mukaisia rantarakennuspaikkoja. Kaavaote liitteenä. Lisätietoja Savonlinan kaupunki.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Venevalkamaoikeus Kaarinrannantien varrella. Tiemaksu noin 60 euroa/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 740-553-878-1 Hiekkapaikka 2) Yhteinen maa-alue 740-553-878-2 Lastauspaikka 3) Yhteinen vesialue 740-876-3-1 Mäntylän osakaskunta