Myytävänä 19,26 hehtaarin metsäkiinteistö Punkaharjun Ruhvanalla! 

 

Kohteen puusto on koivu- ja kuusivaltaista ja ainespuun mitatta täyttävää puustoa on yhteensä noin 2989 m³, josta tukkia on noin puolet. Puuston kehitysluokkajakauma jakautuu tasaisesti eri kehitysluokkaisiin metsiin ja näin ollen mahdollistaa tasaiset hakkuutulot nyt ja tulevaisuudessa. Kohteen puustosta noin 20 prosenttia on nuoria kasvatusmetsiä, 50 prosenttia varttuneita kasvatusmetsiä ja vajaa 20 prosenttia uudistuskypsiä metsiä.  

Kohde on metsänhoidollisesti hyvässä tilassa ja seuraavat tärkeät metsänhoidolliset toimenpiteet tulevat olemaan T1 -kehitysluokkaisten taimikoiden (n. 2ha) varhaisperkaus muutaman vuoden sisällä. Lisäksi kohteella 3,6 hehtaaria uudistuskypsää metsää, jonka uudistamista kannattaa harkita 10 vuoden sisällä.

Tilan maapohjista noin puolet on ravinteisuudeltaan lehtomaista kangasta ja 40 prosentti on tuoretta kangasta ja loput 10 prosenttia kuivahkoa kangasta. Tilalla on hivenen korkeusvaihtelua ja maapohjat ovat paikoin kivisiä ja kallioisia. Tämä ei kuitenkaan aiheuta haasteita metsänhoidolle tai hakkuille.

Kohteella on lisäksi vanha maatilan pihapiiri, johon kuuluu asuinrakennus sekä navetta. Rakennukset ovat heikkokuntoisia ja sopivat lähinnä varastokäyttöön. Rakennuksille ei ole laskettua arvoa kiinteistökaupassa ja ne myydään purkukuntoisina. Tilan halki pihapiirin kulkee heikkokuntoinen metsäautotie, joka vaatii pientä perusparannusta.

Tarjoukset pyydetään 6.12.2020 mennessä sivuston kautta tai postitse osoitteeseen: Mhy Etelä-Savo/Simo Ikäheimonen, Olavinkatu 23, 57130 Savonlinna. Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava(618-Y200522525). Kaavamerkintä M (maa- ja metsätalousvaltainen alue) ja A (Asuinrakennusten alue)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2019-K16236) / Leveys: 6 m, Oikeutetut: 740-543-6-14 HEIKINMÄKI. Rasitetut: 740-543-6-13 KOIVUAHO

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kohteella on 20000 euron sähköinen panttikirja. Panttikirja kuoletetaan tai siirretään uudelle omistajalle kaupanteon yhteydessä.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Kiintiestörekisteriotteen mukaan kohteelle ei ole virallista tieoikeutta tai muodostettua tieoikeutta ei ole kirjattu. Kohteelle kulkee Aholammin yksityistie, jotta pitkin kohteelle on kuljettu.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 740-876-43-3 Pataselän osakaskunta

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta