Myytävänä Savonlinnan Nikaniemellä runsaspuustoinen metsätila, jonka pinta-ala lähes 13 hehtaaria. 

Tilalla on ainespuuta noin 2566 m³, joka koostuu valtaosin varttuneista kasvatusmetsistä ja uudistuskypsistä metsistä. Tilan keskitilavuus on lähes 200 m³/ha ja tukkiosuus noin 50 prosenttia, mikä mahdollistaa reilut hakkuumahdollisuudet seuraavan kymmenen vuoden aikana.  Tilalla ei ole juurikaan taimikoita eikä harvennusrästejä, mikä tekee kohteesta erinomaisen ja helppohoitoisen sijoituskohteen.

Tilan maapohjista 70 prosenttia on ravinteisuudeltaan lehtomaista kangasta ja loput 30 prosentti on tuoretta kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota.

Tilan keskellä sijaitseva viljelemätön suopelto ei kuulu kaupankohteeseen.

 

Kohteen esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=ni6e7s2N7ks&t=171s

 

Tarjoukset pyydetään 23.8.2020 mennessä sivuston kautta tai postitse osoitteeseen: Mhy Etelä-Savo/Simo Ikäheimonen, Multamäentie 18, 58200 Kerimäki. Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (740-Y200425505), kaavamerkintä M, maa- ja metsätalousvaltainen alue.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Nikaniemen yksityistie, tiemaksut noin 30e/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 740-535-878-1 Venevalkama 2) Yhteinen maa-alue 740-535-878-2 Pieni-, Iso- ja HalkoMuuransaari 3) Yhteinen vesialue 740-876-43-3 Pataselän osakaskunta