Myytävänä Kerimäen Pihalajaniemellä 4,3 hehtaarin metsätila, jonka puusto on parhaassa arvokasvuvaiheessa!

Marjarinne tilalla on noin 476 m³ koivu ja mänty valtaista puustoa, josta tukkia on noin 9 prosenttia (43 m³). Puusto koostuu pääosin varttuneista kasvatusmetsistä ja tilan keskimääräinen kasvu on noin 5,8 m³/ha/vuosi. Tilan maapohjat ovat kantavia, kasvupaikaltaan tuoreita ja lehtomaisia kivennäismaita.

Lisäksi tilalla on 0,9 hehtaaria T2 kehitysluokan koivikon ja kuusikon taimikkoa, jossa tulee olemaan taimikonhoitotarvetta muutaman vuoden sisällä (kuvio 22). Kohteeseen kuuluu myös 0,6 hehtaaria uudistamatonta alaa, jolla kasvaa tiheä pihlajikko (kuvio 28).  

Tarjoukset pyydetään 1.11.2020 mennessä sivuston kautta tai postitse osoitteeseen: Mhy Etelä-Savo/Simo Ikäheimonen, Olavinkatu 23, 57130 Savonlinna. Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (246-Y200714328)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rajoittuu maantiehen, ei muita tieoikeuksia

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 740-587-876-3 Köyhönmäen osakaskunta 2) Yhteinen vesialue 740-587-876-23 Pihlajaniemi 3) Yhteinen maa-alue 740-587-878-4 Myllypalsta