Puustoinen metsätila Savonlinna Pihlajaniemessä kaupungin läheisyydessä. Puustoa tilalla 1305m³ (n. 172 m³/ha), josta metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa lähes 450 m³. Kuvion 2,1 reunassa sijaitsee myös laavu, jota omatoiminen metsänomistaja voi hyödyntää metsätöiden lomassa tai muuten virkistyskäyttöön. Tila rajoittuu Hannusjokeen ja joen reunalla on metsälain tärkeä elinympäristö. 

Tila on koostunut aiemmin kahdesta lohkosta, joista toinen on myyty aiemmin määräalana. Määräalaa ei ole vielä lohkottu, joten kiinteistörekisteriotteella näkyy myös määräalaan kohdistuvia rasitteita ja käyttöoikeuksia. 

Kiinteistölle kulkee tieoikeus Miikkulantieltä naapurikiinteistöjen rajaa pitkin. Kiinteistörekisteriotteen mukaan tieoikeuden leveys on 5 metriä.

 

Tarjoukset pydetään välittäjälle  tämän sivuston tarjouslinkin kautta tai  kirjallisesti osoitteeseen:  Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV/Simo Ikäheimonen, Multamäentie 18, 58200 Kerimäki.

Kohde myydään ilman tarjousaikaa. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavamerkintä M, maa- ja metsätalousvaltainen alue.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

3) Tieoikeus (000-2006-K9306) / Leveys: 8 m Miikkulan yksityistie 7) Tieoikeus (000-2012-K2957) / Leveys: 5 m Lisätietoja kiinteistörekisteriotteessa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 740-876-51-1 Koivukannan osakaskunta. Osuudet yhteisiin siirtyvät kaupan mukana pinta-alan mukaisin suhtein.