Myytävänä Kerimäen kirkonkylän tuntumasta noin 6,6 hehtaarin suuruinen metsätilan määräala!

 

Kuusivaltaista puustoa määräalalla on 1088 m², joka koostuu pääosin nuorista ja varttuneista kasvatusmetsistä. Puuston tukkiosuus liki 40 prosenttia ja puuston laskennallinen 10,4 m³/ha/vuosi.

Maapohjat ovat rehevää lehtomaista kangasta tai vastaava soistunutta kangasta. Tilalla on 1,1 hehtaaria T1-kehitysluokan taimikkoa, jossa tulee olemaan varhaisperkauksen tarvetta kahden vuoden sisällä.

 

Tarjoukset pyydetään 3.10.2021 mennessä sivuston kautta tai postitse osoitteeseen: Mhy Etelä-Savo/Simo Ikäheimonen, Olavinkatu 23, 57130 Savonlinna. Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava(246-Y201110231), Kaavamerkintä MT (maa- ja metsätalousalue

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2021-K8333) / Leveys: 4 m

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2021-K9091) / Leveys: 6 m Tieoikeus (000-2008-K23295) / Leveys: 6 m

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa osuudet yhteisiin alueisiin pinta-alojen mukaisin suhtein.