Seinäjoen Halkosaaressa 7,3 hehtaarin suuruinen metsätila. 

Puolet tilasta (n. 3,7 ha) T1 kehitysluokan mäntytaimikkoa. Uudistamiset suoritettu 3 vuotta sitten, samalla parannettu myös ojitusta taimikkokuvion osalta. Taimikon varhaishoito tehtävä noin 3-5 vuoden kuluttua. 

Toinenpuoli tilasta (02 kehitysluokan) nuortakasvatusmetsää, josta 1,9 ha harvennettu noin 3 vuotta sitten. 1,8 ha:n suuruinen ala harventamatta ja siltä korajattavissa polttopuuta. Käsittelemätön alue kannattaisi vähintäänkin raivata, jotta puusto järeytyisi tehokkaammin.

Tilan päädyissä olevat hyvät siltarummut kuivatusojissa, helpottavat kulkemista ja hoitotöitä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilasta noin 80% yleiskaavassa maa- ja metsätalousaluetta, lopulla alueella ei kaavaa

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Naapuritiloilla kulku-oikeus tilan etelä-reunassa.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Sähköinen panttikirja 20 000€. Panttikirja on vapaana, käytettävissä uudella omistajalla.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kulkuoikeus Kitinojantieltä tilan eteläreunaan. Kulkuoikeus merkitty tila-arviokarttaan vihreällä viivalla

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

743-425-878-2 SAVIPALSTA JA SOMEROMAA, 743-425-878-3 MUURIMÄEN MYLLYSIJA, 743-425-878-4 JUOTTOPAIKAT, 743-434-878-3 SOMEROMAAT, 743-876-4-1 VESIALUEET