Ravinteikas metsäkokonaisuus Ylistaron Kitinojalla.

Hyvällä sijainnilla oleva ja kahdesta palstasta koostuva metsäkokonaisuus Ylistarossa, Kitinojan Haanintien varressa ja läheisyydessä. 

Maapohjaltaan kohde on hyväravinteista lehtomaista- ja tuorettakangasmaata. 

Pinta-alasta noin 1,4 ha ( kuviot 422 ja 434) on vanhaa peltomaata, joissa on täystiheä koivupuusto. Kuviolla 422 on alemmassa puustojaksossa, luontaisesti syntynyttä kuusta. Kuviolla olisinkin syytä tehdä ylispuuston poistoa. Kuviolla 434 olisi kiireellinen harvennustarve. Harvennuksen jälkeen kuviolla olisi hyvä mahdollisuus kuusen kasvattamiseen toisessa jaksossa.

Muut kuviot, (noin 0,5 ha) ovat uudistushakkuu kelpoisia.

Haanintien varressa oleva osuus määräalasta koostuu kuvioista 422 ja 422.1. Tämä palsta lohkotaan tielinjan mukaisesti tien keskilinjaan. Toinen palsta on erillinen ja valmiiksi pyykitetty.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Määräalalla on suurelta osin voimassa Halkosaaren ja Kitinojan osayleiskaava (99007). Alueella on kaavamerkintä M= MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. Kuvioden 435, 434 ja 434.1 noin 0,5 ha suuruisella alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeuksia( Haanintie). Voimassa oleva metsästysvuokrasopimus.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kulkuoikeudet määritetään lohkomistoimituksessa. Tilalla kulkuoikeus Haanintiehen ja kuviolle 435, 434 ja 434.1 kulkuoikeus, jonka leveydeksi määritetty 3m. Tämä kulkuoikeus on merkitty kuviokarttaan vihreällä värillä.

Osuus yhteisiin Ei ole