Itsenäinen metsäkiinteistö Reisjärven rajalla, ei lohkomiskuluja. Erinomainen sijainti, mökeille menevä tie kulkee kiinteistön halki.  Kuviolla 5 on puutavara-auton kääntöympyrä. Kiinteistön rajalla oleva vankkarakenteinen puomi rajoittaa ylimääräistä liikennettä alueella. Puominlukon avain luovutetaan kaupan yhteydessä. Saarisentiestä erkanevasta metsätiestä ei ole tähän saakka peritty vuosimaksuja. Kasvatusmetsiä yli 70 prosenttia pinta-alasta. Noin 6,7 hehtaaria harvennettuja hyvässä kasvuvaiheessa olevia kangasmaan varttuneita kasvatusmetsiä. Lisää tuottoa kasvatuslannoituksilla.  Osalla turvemaita kunnostusojitukset ja harvennukset tehty, tien itäpuolella jonkin verran ensiharvennus- ja ojitustarpeita. Turvemaat soveltuvat tuhkalannoitukseen.  Kuviolla 10  länsipuolisen kankaan reunassa kehityskelpoinen alikasvoskuusikko. Taimikonhoitotyöt tehty kuviolla 2. Kuvio 1 istutettu 2-vuotiailla kuusentaimilla muokkaamattomaan maahan.  Metsästysvuokrasopimus kohteesta on Kangaskylän metsästysseura Repo ry:n kanssa, seuran jäsenyysmahdollisuudesta voi tiedustella seuran edustajilta.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset viimeistään 1.2.2022 oheisesta Tee tarjous -linkistä tai sähköpostilla tai muulla tavoin kirjallisena suoraan välittäjälle.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava 746-Y 2011/1, alue Metsätalousaluetta

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Sopimukseen perustuva tie kulkee palstan läpi, ei näy kiinteistörekisteriotteessa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Osakkaan Saarisentiessä, pienemmän metsätien osalta kulkuoikeus sopimukseen perustuva, ei merkintää kiinteistörekisterissä.

Osuus yhteisiin Ei ole