Metsätila koostuu kahdesta palstasta. Isompi palsta (7,3ha) sijaitsee Jakostenkallion tuulipuistoalueella. Palstalla hyvä sijainti, metsäautotie kulkee palstan päässä. Heti hakattavissa olevaa uudistuskypsää metsää noin 150 kiintoa (kuvio 2). Lähivuosina varhaishoidettavaa taimistoa (kuvio 1) noin 3 ha. Pienempi palsta (1,6ha) sijaitsee Huuhan ja Sievi-Nivala maantien välissä. Palstalla kiireellistä taimikonhoitoa 0,8 hehtaaria. Kiinteistö saa korvausta tuulivoimalan tuulenottoalueesta. Tällä hetkellä korvaus n. 425 €/vuosi. Maakaapelista tulossa kertakorvausta 143 € vuonna 2022. Myydään tarjousten perusteella. HIntapyyntö 19000,-/ tarjous. Tarjoukset 6.7.2021 menessä. Lisätietoja metsäarviosta Juha Koskela 040-5662247.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rasite metsätiestä

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Tuulivoimalan vaikutusalue

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Osuus Leppäniemen metsätiehen. Pienemmälle palstalle ei ole kiinteistörekisteriin merkittyä kulkuoikeutta

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet Evijärven jakokuntaan 746-876-1-0 (vesialue) 746-878-1-0 (maa-alue)