Siikaisissa hyvillä tieyhteyksillä oleva metsäpalsta, jossa paljon kasvatusmetsää.  

Siikaisissa Leppijärventien varressa metsätila. Tilalla on kasvatusmetsiä ja harvennusmahdollisuuksia.  Pinta-alasta 4,5 % on taimikoita, nuoria kasvautsmetsiä on lähes puolet, eli 45,9 %, varttunutta kasvatusmetsää 39,2 % ja uudistettavaa metsää 10,4%. Kasvupaikaltaan tila on pääosin mustikka ja puolukkatyypin pohjia.

Tarjoukset välittäjälle 29.3.2020

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On