Hieno metsätila Siikaisten Leppijärvellä

Myytävä metsätila on metsäautotien vieressä, kartassa lukee Kasvisentie, mutta tienviitassa lukee Mustikkaviita. Tie on tilan rajalla yli 1,5 km matkan, joten metsään on erinomaisen hyvä kulku. Hakattavaa löytyy tältä tilalta runsaasti, päätehakkuualuetta on 18,7 hehtaaria, varttunutta kasvatusmetsää 10,7 hehtaaria, nuorta kasvatusmetsää 2,1 hehtaaria ja taimikoita 8,9 hehtaaria. Mäntyvaltainen metsä on mustikka- ja puolukkatyyppiä. 

Kohteesta voi tehdä tarjouksen koko alueesta tai myös osatarjouksen. 

Tarjoukset 10.1.2022

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 747-403-876-3