Pääosin nuorta kasvatusmetsää ja taimikoita sisältävä määräala Siikajoen Ylipäässä, myös järeämpää puustoa löytyy. Lähivuosina taimikonhoidon ja nuoren metsän harvennuksen tarpeita.

Myydään tarjousten perusteella.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole