Runsaspuustoinen neljän kiinteistön kokonaisuus Siikajoen Karinkannassa. Paljon hakkuumahdollisuuksia niin harvennuksille kuin uudistushakkuillekin. Osakkuus ja kulkuoikeudet Mötteröisenojan metsätiehen,  jonka kahteen haaraan palstat myös osin rajoittuvat.

Jos haluat tarjota yksittäisistä kiinteistöistä, merkitse tarjouksen lisätietoihin maininta mitä kiinteistöä tarjous koskee.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Osakkuus Mötteröisenojan metsätiehen

Osuus yhteisiin Ei ole