Erittäin runsaspuustoinen määräala kolmessa palstassa maantien ja metsäautotien varressa.

Matti Otsamo lomalla 26.7. saakka, tiedustelut Kari Peltokorvelta 050 3425442 tai kari.peltokorpi@metsatilat.fi

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Siikajoen osayleiskaava merkinnällä MM, maa- ja metsätalousvaltainen alue.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet, katso rekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Hummastinjärven metsätie, katso rekisteriote ja karttaote.

Osuus yhteisiin Ei ole