Neljässä palstassa oleva tila. Metsät ovat pääsääntöisesti taimikoita ja nuoriakasvatusmetsiä.  Ainespuun määrä on noin 1400 m3, josta tukkia noin 250 m3. Tukkipuusto on lähinnä metsälakikohteilla, johon voi hakea ympäristötukea metsäkeskukselta. Aikaisemmin tukea ei ole haettu.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Metsälakikuvioita (katso tila-arvion kuvioluettelosta), pohjavesialue

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Osittain

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Mulkuajärveen ja sen ranta-alueeseen