Pienehkö kahdesta palstasta koosuva tila nelostien varressa Pulkkilan taajaman kupeessa. Metsät ovat pääsääntöisesti uudistuskypsiä sekapuumetsiä. Ainespuun määrä on noin 470 m3.

Kaava Asemakaava » Lisätietoja

Kuvio 23 on osittain lähivirkistys alueeksi luokiteltu alue. Muutoin tila on metsätalousaluetta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole