Metsätila hyvällä sijainnilla

Kahteen palstaan kohdistuva tila. Myyjä pidättää itsellään kuvion 1,  jossa rantamökki sijaitsee (noin 0,7 ha). Tila rajoittuu pikitiehen. Ainespuunmäärä on noin 680 m3. Hakkuumahdollisuuksia tilalta löytyy. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On