Hyvä sijoituskohde.

Pääsääntöisesti nuorista - ja varttuneista kasvatusmetsistä koostuva tila. Kunnostusojitus on tehty vuonna 2013. Ainespuunmääräksi on arvioitu 1615 m3, josta tukkia noin 320 m3. Tilalla on tuore metsäsuunnitelma. Tuhkalannoittamalla saa tästä hyvän sijoituskohteen.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole