Reilin kokoinen tila jonka halkoo metsäautotie.  Metsät ovat mäntyvaltaisia hyvässä kasvuvaiheessa olevia kasvatusmetsiä. Ainespuun määrä on noin 8300 m3, josta tukkia on noin 1150 m3. Metsämaasoiden ojitukset ovat kunnossa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinitysrasitteista vapaana

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole