Pulkkilan taamajan tuntumassa oleva tila. Tilasta on myynnissä  määräala toisella ilomoituksella, joka sijaitsee Uljuajärven tekoaltaan läheisyydessä. Ainespuun määrä on noin 1200 m3. Osa tilasta on ollut lampaiden laidunalueena.

Kaava Asemakaava » Lisätietoja

Osittain Asuinalueekis luokiteltu. Reilu puolet maa ja metsätalousaluetta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Palsta sijaitsee lähes kokonaan pohjavesialueella.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole