Useassa palstassa oleva hyväpuustoinen tila. Tilan metsät ovat hyvässä kasvussa olevia nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä. Metsät on suurinmalta osin kunnostusojitettu, harvennettu, terveys-ja kasvatuslannoitettu  (lannoitusta noin 30 ha). Tyngän metsäautotie on perusparannettu joitakin vuosia sitten. Alueella on kaksikin tuulivoimahankealuetta, jotka ovat selvitysvaiheissa (taikkoneva ja leuvaneva). Myyjät pidättävät itsellään tilan peltoalueet sekä pihapiirin.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimalinja, luonnontilaisia soita, vuokraoikeus 30 vuotta PROKON Wind Energy Finland Oy:lle, 2441332-8 Vuokrakausi alkaa 31.3.2021 ja jatkuu määräaikaisena 30 vuotta alkaen siitä, kun tuulipuisto on käyttöönotettu. Tuulipuisto katsotaan käyttöönotetuksi kun se on kytketty sähköverkkoon ja tuulipuisto on luovutettu vuokralaisen kaupalliseen käyttöön. Jos tuulipuisto luovutetaan vuokralaisen kaupalliseen käyttöön vaiheissa, katsotaan tuulipuisto käyttöönotetuksi kaupalliseen käyttöön kussakin vaiheessa luovutetuilta osin.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On