Reheväpohjainen yhdessä palstassa oleva tila. Ainespuun määrä on noin 3300 m3, josta tukkia 650 m3. Tilalta löytyy hakkuumahdollisuuksia. Kunnostusojitus on tehty joitakin vuosia sitten.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Vesilain mukainen käyttöoikeus (000-2006-K27521) Uljuan tekoallas Viranomainen: POHJOIS-SUOMEN VESIOIKEUS Päätös: 16.3.1968 / 15/68/II

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pellonkautta

Osuus yhteisiin On