Yhdessä palstassa oleva määräala. Metsät ovat pääsääntöisesti nuoria ja varttuneita sekapuukasvatusmetsiä. Osa palstasta on luononsuojelualuetta ja eteläosan suoalueet ovat myös HCV ja FSC statuksen saaneita soita, joita ei voi metsätaloudellisesti käsitellä. Ainespuun määrä on noin 1350 m3, josta tukkia on noin kolmannes.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Luononsuojelualue kuvio 16. Luonnontilaiset suot FSC ja HCV soita.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnitysrasitteista vapaana.

Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On