Runsaspuustoinen reheväpohjainen hyvässä kasvussa oleva tila. Ainespuun määrä on noin 4300 m3, josta tukkia on noin 1750 m3. Tilalta löytyy  hyvin eri kehitysvaiheessa olevia metsiä. Hakattavaakin löytyy, mutta hyvän kasvun takia hakkuita kannattaisi osassa uudistuskypsissä metsissä viivästyttää.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tila osittain pohjavesialueella

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnitysrasitteista vapaana

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On