Puustoinen metsätila erinomaiselta paikalta TarinaGolfin kupeesta. Hyvät kasvupohjat ja runsaat välittömät hakuumahdollisuudet. Tämän tilan arvo tuskin ainakaan laskee vuosien mittaan.

Myydään puustoinen metsätila Siilinjärven Kasurilan kylältä TarinaGolfin eteläpuolelta. Matkaa Siilinjärven keskustaan alle 5 kilometriä.

Kasvupohjat ovat paria kallioista ja karumpaa kuviota lukuun ottamatta reheviä lehtomaisia kivennäismaita, joten puuntuottokyky on kohdallaan. Nykypuuston kasvu noin 10,5 m³/ha/v. Kuusivaltaisella tilalla ainespuuta lähes 3800 m³, mikä tekee 159 m³/metsähehtaari. Kehitysluokat ovat painottuneet vahvasti paitsi nuoriin kasvatusmetsiin (9,4 ha/39,2 %) myös uudistuskypsiin metsiin (9,3 ha/38,8 %). Välittömiä hakkuumahdollisuuksia noin 2500 m³, joista uudistushakkuita runsaat 2000 m³. Uudistuskypsistä metsistä kuviot 4, 7, 14 ja 16 on harvennettu muutama vuosi sitten ja puusto kasvaa vielä hyvin, joten näiden kuvioiden uudistamisella ei sinänsä ole kiire.

Tieoikeudet (kts. liiteet Kiinteistörekisteriote ja  Käyttöoikeusyksiköt kartalla) ja tiekin tilalle asti ovat kunnossa. Heti Kumpusentieltä tilalle päin käännyttäessä tilalla on lisäksi kiinteistörekisteriin merkitty lastauspaikkaoikeus kooltaan 10 m x 110 m.

Tilan alueella ei ole kaavaa, mutta se rajoittuu voimassa olevaan yleiskaava-alueeseen. Mahdollinen rakentaminen tilan alueella edellyttää suunnittelutarveratkaisun.

Tilan pinta-alassa pieni ero kiinteistörekisterin (24,38 ha) ja arvion laatijan karttajärjestelmän (24 ha) välillä.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteessa merkintä asemakaavasta, mutta Siilinjärven kunnan kaavoitusinsinöörin mukaan merkintä on virheellinen. Otteessa mainittu kaava on voimassa noin 2 km myytävästä kohteesta itään päin. Kiinteistöllä on aiemmin ollut kaavan alueella olevia erillisiä palstoja, jotka on sittemmin lohkottu pois eivätkä enää kuuluu nykyiseen kiinteistöön.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus (Y2001-34063), tieoikeus (000-2010-K50795) ja tieoikeus (000-2010-K50797) Kts. kartta käyttöoikeusyksiköistä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 749-405-876-3 Kaatralampi ja yhteinen vesialue 749-876-2-0 Kasurilan eteläinen osakaskunta