Loistavalla sijainnilla oleva metsätilä 5-tien varressa Siilinjärvellä!

Hyvien tieyhteyksien varrella oleva metsätila. Puuta reilu 3000 kuutiota, josta tukkia noin 2000 kuutiota. Hakattavissa reilu 2500 kuutiota, josta vajaa 2500 kuutiota uudistushakkuuta. Kasvupohjiltaan lehtomaista kangasta 4,6 hehtaaria,  tuoretta kangasta11,2 hehtaaria,  kuivahkoa kangasta 7,6 hehtaaria. Muuta maata reilu hehtaari. Lähivuosina raivaus tarvetta kuvioilla 1, 5 ja 10.

Myytävän kiinteistön pinta-ala noin 24,7 hehtaaria. Noin 0,5 hehtaaria (kuvio 29) tontti, jossa rakennukset, myynnissä erikseen (eivät sisälly tähän ilmoitukseen).

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On