Simon Ala-Jokikylässä metsätila yhdessä palstassa.

Kiinteistöreksiteriotteen mukainen pinta-ala 21,44 ha. Metsänhoitoyhdityksen laatiman tila-arvion mukaan pinta-ala 21,5 ha, josta metsämaata 21,5 ha. Pinta-alasta taimikoita 2,6ha, nuorta kasvatus metsää 3,1 ha, varttunutta kasvatusmetsää 14,2 ha ja uudistuskypsää metsää 1,6 ha. Tilalla hyvä puusto, ainespuuta yhteensä 3184 m3, keskimäärin hehtaarilla noin 148 m3.

Tilalla metsästysvuokrasopimus Simon Alajoen Linnustajat ry:n kanssa.

Mahdollisuus tehdä yhteistarjous kohteen Poikela 751-401-3-24 ja Kahlos 751-401-9-42 kanssa.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään torstaina 20.5.2021 klo  23:59.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole