Simossa lähellä meren rantaa myytävänä pikkuinen metsätila kahdessa palstassa. Toinen palstoista rajoittuu myynnissä olevaan tilaan, joka rajoittuu merenrantaan.

Osalla tilaa kulkee Maksniemi-Hepola ulkoilureitti. Alueelle on alustavasti suunniteltu tietä. Tie tulisi tämän hetken tietojen mukaankulkemaan palstojen pohjoispuolelta. Omistajan ilmoituksen mukaan tie on merkitty maastoon.

Yleiskaavassa tila on merkitty MU-alueeksi, maa- ja metsätalousalue, jolla ulkoilunohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja.

Tila myydään tarjousten perusteella. Kirjalliset tarjoukset tulee olla perillä viimeistään perjantaina 1.11.2019 klo 13.00.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On