Tässä erinomainen paikka eräihmiselle. Sodakylän Lokan kylässä osittain Luirojoen rannalla noin 30 ha tila kahdessa eri palstassa.

Palstat sijaitsevat Luirojoen molemmin puolin. Itäpuolen palsta rajoittuu jokeen ja sijaitsee mukavasti pienen kosken kohdalla. Palstalle ei mene autolla ajettavaa tietä.

Länsipuolen palsta rajoittuu tiehen. Joen ja palstan väliin jää suikale metsähallituksen maita.

Muutoinkin metsähallituksen maat ovat ympärillä.

Tilaan kohdistuu yleiskaava. Vanhat kaavakartat ovat jonki verran väärässä mittakaavassa, joten tonttien lukumäärän tulkitseminen on hankalaa. Kunnalta saadun tiedon mukaan itäpuolen palstaan kohdistuisi kaksi lomarakennuspaikkaa ja länsipuolen palstaan viisi paiikkaa.

Vuosittainen tienhoitomaksu on ollut 136,05 €.

Tilalla on käyttöoikeus kahteen venevalkamaan.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kulkuoikeuksia sekä kaksi venevalkamaa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole