Sodankylän Askassa 67,69ha metsätila.

Tilalla hyvät hakkuumahdollisuudet, sillä uudistuskypsää metsää 16,8ha. Lisäksi taimikoita 21,5ha, nuorta kasvatusmetsää 0,6ha ja vajaa tuottoista metsää 1,1ha. Tila-arviossa kuvio 15 (0,3ha) on merkitty uudistuskypsäksi metsäksi vaikka ilmakuvien perusteella on taimikkoa. Ainespuuta yhteenä noin 2 100m3, josta tukkia noin puolet. Lisäksi pikkutukkia noin 170m3 (tila-arviossa muu tukki). HUOM. pikkutukille on jäänyt arvo kokonaan laskematta eli sen arvon voi lisätä puuston arvoon.

Tila-arvio on tehty syksyllä vuonna 2018, joten puuston määrään saa lisätä kolmen vuoden kasvut.

Suullinen metsästysvuokrasopimus Eräkehvät seuran kanssa.

Tarjoukset ensijaisesti Metsätilat.fi sivuston kautta tai vaihtoehtoisesti suoraan sähköpostiin: seppo.kyllonen@metsatilat.fi

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset. Osakkuus myös Männikkölaen tiehen.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

MYYJÄ PIDÄTTÄÄ ITSELLÄÄN KIINTEISTÖREKISTERIOTTEEN MUKAISET OSUUDET YHTEISIIN ALUEISIIN JA ERITYISIIN ETUUKSIIN.