Sodankylän Lokassa kahden metsätilan kokonaisuus, joka koostuu tiloista Könkäänkangas 758-406-13-15 ja Metsälä 758-406-13-10.

Könkäänkankaan kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala on 9,047ha ja Metsälän 14,37ha. Könkäänkankaan pinta-ala kokonaan ylispuustoista taimikkoa, jossa ainespuuta 252m3. Metsälän pinta-alasta t2- taimikkoa 10,4ha ja  uudistuskypsää metsää 4ha. Tilat ovat lähes vierekkäin, välimatkaa vain noin 600m. Molemmat tilat rajoittuvat Allemalehdon yksityistiehen eli ovat hyvin saavutettavissa. Tämän vuoden tiemaksu on ollut noin 200€. Säännöllisiä vuosittaisia tiemaksuja ei ole ollut.

Alueella on Lokka-Koitelainen-Kevitsa yleiskaava, jossa molemmilla tiloilla 1 lomarakennuspaikka (Metsälä tilalla mahdollisesti kaksikin). Muu osa tiloista MU-1 ja MT aluetta. Lisätietoa kaavasta ja rakentamisesta kaava-asiakirjoista ja Sodankylän kunnasta.

Tiloilla metsästysvuokrasopimus Moskun Erä ry:n kanssa.

Tilat rajatutuvat länsipuolella Natura 2000 (Koitelainen) alueeseen.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään keskiviikkona 11.8.2021. Tarjoukset ensijaisesti Metsätilat.fi sivuston kautta tai vaihtoehtoisesti suoraan sähköpostiin: seppo.kyllonen@metsatilat.fi

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilojen alueella Lokka-Koitelainen-Kevitsa osayleiskaava, jossa molemmilla tiloilla 1 lomarakennuspaikka (Metsälä tilalla mahdollisesti kaksikin). Muu osa tiloista MT aluetta eli maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, sekä MU-1 aluetta eli maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla ympäristöarvoja. Tarkemmat tiedot ja vaikutukset kaava-asiakirjoista.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset.

Osuus yhteisiin Ei ole