Sodankylän Petkulan kylässä hyvin saavutettavissa oleva 53,75ha monien mahdollisuuksien metsätila.

Tilan pinta-alasta metsämaata 32,7ha, josta taimikoita 14,2ha, nuorta kasvatusmetsää 5,1ha, varttunutta kasvatusmetsää 6,9ha, uudistuskypsää metsää 5,6ha ja vajaatuottoista metsää 0,9ha. Taimikot ok kunnossa, hoidettu suuriltaosin jokunen vuosi sitten. Siellä täällä hirven syömiä, taimikot alkavat kuitenkin olemaan suurilta osin hirvien ulottumattomissa.

Tilalla on neljä loma-asunnon rantarakennuspaikkaa  Kitisenjoen rannalla. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen lomarakennuksen, sekä erillisen saunan ja varaston. Rakennuspaikan rakennusoikeus (e) on 0,06 kuitenkin enintään 120 kerros-m2, josta muun kuin lomarakennuksen osuus 30%. Muut tarkemmat tiedot kaava-asiakirjoista ja Sodankylän rakennusvalvonnasta.

Tilan-alueella on kaksi Boliden Kevitsan malminetsintälupa-aluetta. Toinen niistä on kiinteistörekisterissäkin näkyvä Hanhivuoma II, jonka päättymispäivä on 18.1.2023. Tästä on maanomistajalle maksettu korvausta  30€/ha/vuosi. Toinen alue on Hanhivuoma N. Tämä ei ole tällä hetkellä lainvoimainen, koska sille on hiljattain haettu jatkoaikaa (käsittelyn ajan alueella ei saa tehdä tutkimuksia eikä korvauksia siten makseta). Jos Hanhivuoma N jatkoaika myönnetään, siirtyy senkin osalta korvaukset 30€/ha/vuosi luokkaan. Myyjä tai välitysliike eivät vastaa siitä, jos malminetsintä päätetäänkin lopettaa ennen sopimusta tai jatkoaikaa ei myönnetä.

Tilalla on maa-ainestenottopaikka (kuvio 102). Alueella ei ole tällä hetkellä voimassaolevaa lupaa maa-ainesten ottamiseen. Vanhan ottamisluvan lopputarkastus on hyväksytty eli maisemointivelvoitteita alueelle ei enää aiemman oton osalta kohdistu. 

Metsätysvuokrasopimus Poston Erä ry:n kanssa.

Tila-arvio tehty lokakuussa vuonna 2018 eli puuston määrään saa lisätä kahden vuoden kasvut.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 25.4.2021 klo 23:59

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tila yleiskaava alueella. Tien itäpuolella maa- ja metsätalousaluetta (MT), teollisuus ja varastoalue (T), sekä maankamaran ainesten ottoalue (EO). Ranta-alue maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ympäristöarvoja (MU-1). MU-1 alueella metsälainmukainen metsien käsittely sallittua. Muissa tapauksissa tarvitaan rakennusvalvontaviranomaiselta haettava maisematyölupa. T-alueella ei yleiskaavassa ole toimenpidekieltoa, joten sinne ei tarvitse hakea maisematyölupaa.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Neljä rantarakennuspaikkaa loma-asunnolle.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Malminetsintäalue.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Mataraojan yksityistie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset siirtyvät kaupan mukana.